• 2023 TÜBİTAK BİLİM, ÖZEL, HİZMET VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ

  Prof. Dr. Adil Mardinoğlu

  Bilimsel Liderimiz Prof. Dr. Adil Mardinoğlu , hücre biyolojisi ve moleküler biyoloji alanlarındaki çalışmaları ile 100. Yıl TÜBİTAK Özel Ödülü almaya hak kazanmıştır.

 • Trustlife Labs Ar-Ge Merkezi unvanı aldı.

  Trustlife Labs Ar-Ge Merkezi unvanı aldı.

  Nisan 2023 tarihi itibari ile Ar-Ge Merkezi unvanı aldık.

 • %100 YERLİ SERMAYE

  Türkiye’nin ilk ve tek
  sağlık teknolojileri fonu*

  *Trustlife Ventures bir girişim sermayesi yatırım fonudur.

 • Türkiye’nin ilk ve tek
  sağlık teknolojileri fonu*

  Orjinal ilaç molekülleri ve diğer sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi, patentlenmesi ve dünyaya sunulması hedeflenmektedir.

 • Türkiye’nin ilk ve tek
  sağlık teknolojileri fonu*

  Fonun kuruluş amacına uygun olan, bilim kurullarımızca seçilen projelere, toplam 180 milyon TL büyüklüğüne kadar bir finansman süreci başlamıştır.

 • Türkiye’nin ilk ve tek
  sağlık teknolojileri fonu*

  Çok sayıda proje çalışması ve bilim insanının buluştuğu “Türkiye'nin Sağlık Teknolojileri Platformu”.

 • Türkiye’nin ilk ve tek
  sağlık teknolojileri fonu*

  İstanbul’da kurulu ileri teknoloji Trustlife Labs İlaç Ar-Ge merkezi altyapısı.

 • Sermaye Desteği

  Sermaye Desteği

  Fonun kuruluş amacına uygun olan, bilim kurullarımızca seçilen projelere, toplam 180 milyon TL büyüklüğüne kadar bir finansman süreci başlamıştır.

 • Fikri Sinai Haklar

  Fikri Sinai Haklar

  Projeden kaynaklanan tüm Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Buluş sahipleri ve Fon ortaklığında kurulacak şirketlere ait olacaktır.

 • İlaç Ar-Ge Merkezi

  Trustlife Labs İlaç Ar-Ge Merkezi

  GSYF’ye bağlı Trustlife Labs İlaç Ar-Ge Merkezi bünyesinde yer alan laboratuvarlar, Ar-Ge faaliyetleri için gerekli teknik donanıma ve insan kaynağına sahiptir.

 • Finansal Getiri

  Finansal Getiri

  Proje tamamlandığında şirketin ekonomik anlamda önemli bir değere ulaşması ve Bilim İnsanlarımızın da bu değerden yararlanması sağlanacaktır.

İşbirliğimizin Temel Aşamaları

Cooperation 1

1.
Önceliklendirme

Ürün geliştirme potansiyeli bulunan lider araştırmacılar belirlenir.

Cooperation 2

2.
Davet

Davet ve/veya açık çağrı usülü ile proje önerileri alınır.

Cooperation 3

3.
Çevrimiçi Görüşmeler

Davet edilen bilim insanları veya kuruluşlarına proje sunumu öncesi çevrim içi bir ön görüşme düzenlenir.

Cooperation 4

4.
Proje Başvurusu

Proje başvurusunun tamamlanması için ıslak imza gerektiren belgeler Fon yönetim merkezine teslim edilir.

Cooperation 5

5.
Bilimsel Değerlendirme Süreci

Trustlife Bilim Kurulu tarafından oluşturulan tarafsız panelist ekipleri ile projeler değerlendirilir.

Cooperation 6

6.
Finansal Değerlendirme Süreci

Trustlife Danışma Kurulu tarafından seçilen alanında uzman kişi ve kurumlar tarafından yapılır.

Cooperation 7

7.
Şirketleşme

Yüksek puan alan projelere ait şirket kurulumunu da içeren tüm yasal süreçlerin tamamlanması hedeflenir. GSYF Yatırım Komitesi tarafından nihai kararlar verilir.

Cooperation 8

8.
Bütçe Aktarımı

Projenin harcama planı projenin aşamaları dikkate alınarak oluşturulur. Yatırımın başlatılması GSYF Yatırım Komitesi onayıyla yapılır.

Trustlife Labs İlaç Ar-Ge Merkezi

DETAYA BAK

İlaç geliştirme sürecinde ‘İlaç Tasarımı’ ve ‘Pre-Klinik Çalışmaların’ eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi için gerekli modern teknolojik altyapıya sahiptir. Özgün ilaçların geliştirilmesi ve ticarileşmesinin sağlanması amacı ile fona hizmet vermektedir.

RD 1
 • Bilgisayar destekli modelleme teknikleri kullanılarak yeni biyoaktif moleküllerin tasarımı
 • Küçük organik moleküllerin, proteinlerin ve protein ligand etkileşimlerinin modellenmesi
 • Ligand bazlı ve yapı bazlı farmakofor tasarımı
 • Büyük sanal kombinatoryal bileşik kitaplıkların oluşturulması ve taranması
 • 3D-QSAR kullanarak moleküler aktivite tayini
RD 1
 • 27 Med-Chem Sentez İstasyonu
  Küçük molekülleri öncü bileşikler olarak yapmak için sentetik stratejilerin geliştirilmesi, ilaç tasarımı ve keşfi
 • Tam Karakterizasyon
  Çok aşamalı organik sentez, homojen ve heterojen organik bileşiklerin geliştirilmesi, saflaştırılması ve karakterizasyonları
RD 1
 • 4 Hücre Hattı İstasyonu
 • Etkinlik değerlendirmesi
 • Toksisite taraması
 • Genotoksisite değerlendirmesi Modelleme
 • Biyouyumluluk testleri
 • In vitro hastalık modelleri
RD 1
 • Çözünme ve Geçirgenlik iyileştirme stratejileri
 • Yeni nesil ilaç salım sistemleri
 • Akıllı mikroakışkanlar uyarlaması
 • Nanoteknoloji uygulamaları
 • Çip üstü sistemler
 • Yüksek basınçlı homojenizasyon
 • Lipozomlar, SLN'ler
 • Açık/Kapalı çevrim Sprey Kurutma

Yenilikçi İlaç Geliştirme Süreci

Trustlife metodolojisi, multi-omik verilerin üretilmesi, sistem biyoloji ve yapay zeka yaklaşımları kullanılması ile biyobelirteç ve ilaç hedefi bulma süresini kısaltır ve pre-klinik aşamaları tek merkezden yönetir. Trustlife metodolojisi, ilaç geliştirme süresini 14-15 yıldan, 6-7 yıla düşürmeyi amaçlar.

ınnovation
 • 1.
  Hedefleme

  Sağlıklı deneklerin ve farklı hastalıklara sahip hastaların detaylı karakterizasyonu için multi-omik verilerin üretilmesi yanında kapsamlı biyoinformatik kaynaklarının kullanılması ile tedavi amaçlı hedef olarak kullanılabilecek gen ve proteinlerin belirlenmesini hedeflenir.

 • 2.
  İlaç Tasarımı ve Pre-Klinik Çalışmalar

  Hedef doğrulama ve aday ilaç geliştirme için teorik in silico çalışmaların devamı, kimyasal sentez, formülasyon, hücre ve hayvan çalışmalarını da içeren temel araştırmaların tümüdür.

 • 3.
  Klinik Çalışmalar

  Güvenlilik, Farmakokinetik, Doz belirleme ve etkililik çalışmalarını içeren Faz I, Faz II ve Faz III süreçlerini tasarlar.

 • 4.
  Ticarileşme

  Ortak şirket kurma yaklaşımı ile proje tamamlandığında şirketin ekonomik anlamda önemli bir değere ulaşması ve bilim İnsanlarımızın da bu değerden yararlanması ve emeklerinin karşılık bulması sağlanacaktır.

Trustlife Labs Bünyesinde Hizmet Verilen Projeler

İşbirliklerimiz