Hakkımızda

“Türkiye’nin Ulusal Sağlık Teknolojileri-TRUSTLIFE”, ülkemizde akademisyenler, Ar-Ge kuruluşları ve Start-Up’lar tarafından sürdürülen araştırmalarda belirlenen, yenilikçi tedavi hedeflerini ve ilaç adaylarını yatırımcı ile buluşturmak ve hayata geçirebilmek üzere kurulmuştur. TRUSTLIFE, Türkiye’nin ilk ve tek sağlık teknolojileri platformu olup, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylı bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF)’dur. Söz konusu projelere mali, yönetimsel ve teknik tüm alt kalemleri kapsayacak şekilde destek sağlamak üzere gerekli organizasyona sahiptir.

Fonun kuruluş amacına uygun olan, bilim kurullarımızca seçilen projelere, toplam 180 milyon TL büyüklüğüne kadar bir finansman süreci başlamıştır.

Farklı uzmanlıklardan bir araya gelen, sağlık teknolojileri ile ilgilenmiş ve toplamda 100 seneyi aşkın tecrübeye sahip yönetim ekibi, desteklenen sağlık teknolojileri projelerinin başarıya ulaşması için çalışmaktadır.

YÖNETİM EKİBİMİZ